מדיניות ביטולים והחזרות

1.1       ביטול עסקה שנעשתה באתר תהיה בהתאם לפרק זה ובכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות").
1.2.       המזמין יהיה רשאי לבטל הזמנה שנעשתה באתר באחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
1.2.1.      ביטול העסקה נדרש לפני שליחת המוצר ללקוח – ביטול העסקה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן על פי החוק.
1.2.2.      במקרה שביטול העסקה נדרש לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר שעבר הזמן המקסימלי למשלוח כמו שמופיע בהסבר על המשלוח - יינתן זיכוי מלא או משלוח חוזר לפי רצון הלקוח.
1.2.3.   במקרה שביטול העסקה נדרש לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח והתקבל אצלו, הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק יחד עם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח, לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי. "Smokey - סמוקי" היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצבו של מוצר שהוחזר. זאת בלבד, שהחזרת המוצר שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית ויתבצע תוך 14 יום מקבלתו.
1.3.       לאחר ביטול עסקה, הלקוח ישלח את המוצר חזרה בשירות דואר רשום רגיל עם עלות משלוח של 18 ש"ח(עלות המשלוח תכול על  "Smokey - סמוקי") בערך או לפי ההסכם שייעשה בין הלקוח ל "Smokey - סמוקי" .
1.4.       כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוח הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
1.5.       לא יינתנו זיכויים כספיים בגין מוצרים שלא שולמו בגינם תמורה כספית, פריטים המופיעים בקטגוריית מוצרים במבצע - במקרה בו ההחזרה בוצעה שלא בעקבות פגם, מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ייגבו דמי ביטול בשיעור 10% מגובה העסקה. פריטים שנרכשו בסכום הקטן מ-50 ש"ח, לא ניתן לקבל החזר כספי עבורם, אלא זיכוי, ללא תוקף, באתר. 
1.6.       במידה ותבוטל עסקה אשר שולם עליה באמצעות כרטיסי Direct יינתן למזמינה קרדיט לרכישה באתר בלבד, מזמינים שביצעו רכישות באתר באמצעות כרטיס Direct לא יהיו זכאיים להחזר כספי.