ה 3 פסים זה תפריט נפתח

תנאי שימוש

כללי-תנאי שימוש.
1.1.  אנא קראי את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
1.2.  הוראות תקנון זה יחולו על השימוש שלך באתר ועל כל רכישה שלך באמצעות האתר. התקנון מהווה את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין "lasatlan" לבינך.
1.3.  הגלישה והרכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים המופיעים בתקנון זה. ביצוע הזמנה דרך האתר על ידך מהווה הצהרה כי טרם ביצוע פעולה כלשהי קראת את התקנון ואת מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו. ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הצהרה כי אין לך ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה כנגד האתר "lasatlan" בכל עניין הקשור להזמנה, להוראות התקנון או לתנאיו.
1.4.  כותרות הפרקים בתקנון זו הן לשם נוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
1.5.  התנאים המובאים בתקנון שלהלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן לשני המינים.
 
2. אודות "lasatlan"
2.1.  אתר האינטרנט בכתובת להלן: www.lasatlan.co.il "(האתר"), מופעל ומתוחזק על ידי "lasatlan" האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי עישון ואביזרים מחניות ואתרים בכל העולם
2.2.  האתר מציע מגוון סוגי סחורות למכירה באתר (להלן: "המוצרים"). יום אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי של המזמינה כפי שהוקלד בטופס ההזמנה יהיה יום ביצוע ההזמנה (להלן: "יום ביצוע ההזמנה"). "lasatlan" תפעל למשלוח המוצרים שנרכשו לכתובת שהמזמינה הזינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות.
2.3.  זמן אספקת הסחורה תהיה בשיטת שילוח דרך דואר רגיל ההזמנה תגיע לסניף הדואר הרלוונטי לכתובת שהזנת בהזמנה בטווח של עד 45 ימי עסקים מהרגע שהיא יוצאת מהמוקד הלוגיסטי בסין ובחנויות בעולם . הזמנות תחת סוג משלוח זה יוצאות בד"כ עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה מהמוקד, בימים אלו עוברת ההזמנה הליך קריטי וחשוב של הזמנת מוצר, איסופו, בדיקת איכותו, אריזתו ושליחתו.
‎חשוב מאוד לשים לב ולעשות הפרדה בספירה של ימי עסקים; ימי עסקים לא כוללים שישי, שבת וחגים. (גם חגים שנחוגים בארץ וגם חגים שנחוגים בסין)
2.4.  יום אספקת הסחורה יהיה היום בו נמסרה ההזמנה לידי הלקוח בעת הזמנת הסחורה.
2.5.  בכל שאלה או עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של "lasatlan" שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. lasatlan@gmail.com האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות. הוראות כלליות
‏3.1.  "lasatlan" רשאית לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא התראה או הודעה מוקדמת. 
3.2.  המחירים של המוצרים המופיעים באתר הם מחירים כוללים מע"מ על פי דין. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים ואינם כוללים את דמי המשלוח ו/או כל תוספת אחרת.
‏3.3.  "lasatlan" רשאית לעדכן מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את מחירי המוצרים המופיעים באתר וכן את תעריפי המשלוחים. המחיר המחייב את המזמין יהיה המחיר שהופיע בעת ביצוע ההזמנה. במידה והמחירים עודכנו על ידי "lasatlan" לפני שהושלמה ההזמנה, המזמין יחויב לפי המחירים המעודכנים.
3.4.  תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד. תמונות המוצרים אינן מחייבות את "lasatlan" עם זאת, מובהר, כי "lasatlan" עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני המזמינה תמונות מדויקות ככל האפשר המשקפות את המוצרים המוצעים למכירה באתר.
‏3.5.  "lasatlan" אינה מתחייבת להחזיק מלאי זמין של כל הדגמים או הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
‏3.6.  "lasatlan" עושה כמיטב יכולתה להציג באתר מידע שלם ומדויק ביותר. עם זאת ייתכנו אי דיוקים או שגיאות, אשר מקורן בטעות בתום לב של עורך המידע."lasatlan" לא תישא באחריות בגין טעות כזו או טעות הקשורה לכך וברור למזמין שטעות לעולם חוזרת.
3.7.  "lasatlan" רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות מעת לעת. "lasatlan" רשאית להפסיק, להחליף או לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, כל מבצע, הטבה והנחה כלשהי, מבלי שתחויב במתן הודעה מוקדמת על כך.
3.8.       "lasatlan" אינה אחראית ולא תהיה אחראית תישא בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למזמינה או למשתמשת אחרת של האתר או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה.  בכל טענה של צד כזה, כגון נזק כספי, הפסד הכנסה או מניעת רווח, מניעת גישה וכו', "lasatlan" תהיה רשאית לבטל את ההזמנה הנוגעת לעניין זה.
‏3.9.       "lasatlan" אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור הבגד או המוצר באתר.
‏3.10.       "lasatlan" אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמין. יודגש, כי "lasatlan" עושה כל שביכולה לצורך ווידוי זהות בין התמונות המופיעות באתר לתיאור המוצרים לבין המוצרים הנמכרים. 
‏3.11.       "lasatlan" אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל שימוש שתעשה המזמינה או הנמען שלא בהתאם להוראות היצרן או "lasatlan" לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר בבגד או במוצר
3.12.       בכל מקרה, "lasatlan" לא תישא באחריות כלשהי אשר עולה על ערך המוצר הרלוונטי שנרכש, ובוודאי שלא תהיה אחראית בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי.
‏3.13.       "lasatlan" אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה הישירה. כך למשל "lasatlan" לא תהיה אחראית במקרה של שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אשר יש בהם כדי לפגוע בהשלמת הרכישה והאספקה למזמינה או לנמענת. 
4. זכויות יוצרים
4.1.       כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של "lasatlan" זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
4.2.       השם "לסטלן״בעברית "lasatlan" באנגלית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, של האתר, סימני המסחר של "lasatlan" בין אם רשומים ובין אם לא
4.3.       אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של "lasatlan".

Sale

Unavailable

Sold Out